Historia organizacji pozarządowych w Polsce

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Filip Pazderski, Indeks poziomu rozwoju i stabilności organizacji obywatelskich w Polsce w roku 2017, dostępny w internecie: isp.org.pl [dostęp 22.07.2019 r.].
  • Rogaczewska Krystyna, Organizacje pozarządowe w polityce międzynarodowej, Wrocław 2015.
  • Janusz Szpotański, Towarzysz Szmaciak, czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy (1977 r.), dostępny w internecie: literat.ug.edu.pl [dostęp 14.12.2021 r.].
  • Tow. Szmaciak zadebiutuje w PR 1, 11.01.2007 r., dostępny w internecie: press.pl [dostęp 14.12.2021 r.].
  • Quo vadis trzeci sektorze? – wywiad z dr Agnieszką Rymszą, 6.06.2016 r., dostępny w internecie: watchdogpfron.pl [dostęp 6.12.2021 r.].
  • Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2.04.2020 r.].
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. – Prawo o stowarzyszeniach, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2.04.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2.04.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida