Hołd pruski i jego ocena

Autor: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 236–237.
  • Źródło: Fragment aktu sekularyzacji Prus , [w:] Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk i S.B.Lenard, Warszawa 1997, s. 236–237.
  • Źródło: , [w:] T-Raperzy znad Wisły, Grzegorz Wasowki, Sławomir Szczęśniak, Fragment piosenki Zygmunt I Stary.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida