I kryzys berliński (1948–1949) i powstanie NATO

Autor: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Najnowsza historia świata. 1945–1963, t. 1, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Kraków 2000.
  • Artykuł 5 Traktatu północnoatlantyckiego, Dz.U. z dnia 19 października 2000 r.
  • Fragment opracowania historycznego, [w:] J. R. Wegs, R. Ladrech, Europa po 1945 roku, Zarys historii, Wrocław 2008.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida