Ideał apolliński i dionizyjski. Postawa dionizyjska

Tekst: Marcin Pełka 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Tomasz Macios, Narodziny, czyli śmierć tragedii, [w:] Fryderyk Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm, tłum. L. Staff, Kraków 2006, s. 108.
  • Źródło: Walter Burkert, Starożytne kulty misteryjne, oprac. K. Bielawski, red. K. Bielawski, tłum. K. Bielawski, Kraków 2014, s. 42.
  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia , Kraków 1992.
  • Źródło: Fryderyk Nietzsche, Narodziny tragedii, Kraków 2006, s. 57.
  • Źródło: Fryderyk Nietzsche, Narodziny tragedii, Kraków 2006, s. 19.