Indywidualizm i kolektywizm

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Môri Motonari, 1497–1571, dostępny w internecie: samurai-archives.com [dostęp 20.02.2020 r.].
  • oprac. własne.
  • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 20.02.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida