Instytucja państwa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Robert Nozick, Anarchia, państwo i utopia, Warszawa 2010, s. 385–386.
  • Źródło: Yanina Dymitrowska, Rola państwa prorozwojowego w kształtowaniu ładu społeczno‑gospodarczego krajów rozwijających się, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze” 2017, nr 7, s. 123.
  • Źródło: Robert Olesiński, Państwo opiekuńcze: wybór czy konieczność, 11.10.2018 r., dostępny w internecie: pte.pl [dostęp 4.02.2020 r.].
  • Źródło: Władysław Masiarz, Totalitaryzm. Zagadnienia ogólne, [w:] Totalitaryzm przetrwał do XXI wieku, Kraków 2011, s. 18–19.
  • Źródło: Renata Jedlińska, Instytucja państwa w dobie globalizacji, „Studia Ekonomiczne” 2015, nr 210, s. 139.
  • Źródło: Monika Florczak‑Wątor, Konstytucja jako źródło obowiązków państwa w stosunku do obywatela, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 1, s. 119.
  • Źródło: Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 2001, s. 116.