Jądro ciemności Conrada, czyli podróż w poszukiwaniu prawdy

Tekst: Jarosław Fazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Conrad Joseph, Jądro ciemności, tłum. Aniela Zagórska, Warszawa 1930.
  • Conrad Joseph, Jądro ciemności, tłum. Aniela Zagórska, Warszawa 1930.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida