Jak dalej żyć? Kondycja człowieka po katastrofie wojny

Tekst: Ewa Kołodziejczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Ocalony, [w:] tegoż, Wybór wierszy, Warszawa 1953, s. 15.
  • Źródło: Czesław Miłosz, Świat. Poema naiwne, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Kraków 1996, s. 32–33.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida