Jak obliczyć pochodną funkcji w punkcie, korzystając z definicji?