Strona główna Jaką funkcję pełniło kátharsis?
Powrót

Jaką funkcję pełniło kátharsis?

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Arystoteles, Poetyka, oprac. Henryk Podbielski, tłum. Henryk Podbielski, Wrocław 1989, s. 19.
  • Źródło: Sofokles, Antygona, tłum. K. Morawski, źródło: Wolne Lektury.
  • Źródło: Henryk Podbielski, Wstęp, [w:] Arystoteles, Poetyka, oprac. Henryk Podbielski, tłum. Henryk Podbielski, Wrocław 1989, s. 80–82.
  • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 110.
  • Źródło: Arystoteles, Retoryka-Poetyka, t. 1, tłum. H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 323.
  • Źródło: Sofokles, Król Edyp, tłum. K. Morawski, źródło: Wolne Lektury.