Jakie czynniki kształtują aktywność obywatelską?

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Judyta Ziętkowska, Przepis na młodego obywatela. Znaczenie edukacji obywatelskiej w kształtowaniu postawy aktywnego zaangażowania młodzieży w życie społeczności lokalnej, „Animacja Życia Publicznego” 2014, nr 4, s. 9.
  • Źródło: Pierre Bourdieu, The Forms of Capital (Formy kapitału), tłum. Monika Adamczyk, Nowy Jork 1986.
  • Źródło: Robert Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995, s. 273.
  • Źródło: Robert Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995, s. 258.
  • Źródło: Piotr Krygiel, Aktywność obywatelska w Polsce – co możemy zrobić?, dostępny w internecie: sobieski.org.pl [dostęp 13.05.2020 r.].
  • Źródło: CBOS, Zaufanie społeczne, Komunikat z badań nr 18/2016, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 29.04.2020 r.].
  • Źródło: Jan Paweł II, Encyklika o aktualnych problemach społecznych w stulecie „Rerum novarum”. Centesimus Annus, dostępny w internecie: mop.pl [dostęp 29.04.2020 r.].
  • Źródło: Pius XI, Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego „Quadragesimo anno, „Znak” 1982, nr 80, s. 707–708.
  • Źródło: Leon XIII, Rerum novarum, tłum. Jan Piwowarczyk, dostępny w internecie: mop.pl [dostęp 14.05.2020 r.].