Jakie role wyznacza poezji Władysław Broniewski?

Tekst: Anita Baraniecka-Kozakiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl

Bibliografia:

 • Cytat za: Władysław Broniewski, Wiersze i poematy, Łódź 1980, wstęp T. Bujnicki.
 • Źródło: Eliza Czapska, Rozmowa Władysława Broniewskiego z historią. Mity i role artysty w symbolicznym imaginarium Polski, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica” 2018, nr 66.
 • Cytat za: Władysław Broniewski, Wiersze i poematy, Łódź 1980, wstęp T. Bujnicki, s. 7 .
 • Źródło: Władysław Broniewski, Wiersze i poematy, Łódź 1980, s. 17.
 • Źródło: Władysław Broniewski, Brzoza, [w:] Władysław Broniewski, Wiersze i poematy, Łódź 1980.
 • Źródło: Władysław Broniewski, *** Przyjacielu, los nas poróżnił, [w:] Władysław Broniewski, Wiersze i poematy, Łódź 1980, s. 10.
 • Źródło: Władysław Broniewski, Bagnet na broń, [w:] Władysław Broniewski, Wiersze i poematy, Łódź 1980, s. 179.
 • Źródło: Władysław Broniewski, Do przyjaciół-poetów, [w:] Władysław Broniewski, Wiersze i poematy, Łódź 1984, s. 151.
 • Źródło: Władysław Broniewski, Na śmierć rewolucjonisty, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1980, s. 63.
 • Źródło: Władysław Broniewski, Dąb, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1980, s. 409.
 • Źródło: Władysław Broniewski, Poezje, [w:] Władysław Broniewski, Wiersze i poematy, Łódź 1984, s. 84.
 • Źródło: Zofia Nałkowska, Granica.