Jakie więzi zachodzą między jednostką a grupą?

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 239.
  • Źródło: Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 168.
  • Źródło: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 29.05.2020 r.].
  • Źródło: Paweł Rybicki, Więź społeczna i jej przejawy, „Kultura i Społeczeństwo” 1978, nr 3, s. 86.
  • Źródło: Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 198.
  • Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 29.05.2020 r.].
  • Źródło: Konstanty Ildefons Gałczyński, Rozmowa liryczna, dostępny w internecie: wiersze.doktorzy.pl [dostęp 29.05.2020 r.].
  • Źródło: Paweł Rybicki, Struktura społecznego świata, Warszawa 1979, s. 678–679.
  • Źródło: Maciej Frykowski, Paweł Starosta, Kapitał społeczny i jego użytkownicy, „Przegląd Socjologiczny” 2018, nr 57, t. 1, s. 31–62.
  • Źródło: oprac. własne.