Jakie więzi zachodzą między jednostką a grupą?

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Szczepański Jan, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.
  • Szczepański Jan, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 29.05.2020 r.].
  • Rybicki Paweł, „Kultura i Społeczeństwo” 1978, nr 3.
  • Sztompka Piotr, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 29.05.2020 r.].
  • Konstanty Ildefons Gałczyński, Rozmowa liryczna, dostępny w internecie: wiersze.doktorzy.pl [dostęp 29.05.2020 r.].
  • Rybicki Paweł, Struktura społecznego świata, Warszawa 1979.
  • Frykowski Maciej, Starosta Paweł, „Przegląd Socjologiczny” 2018, nr 57, t. 1.
  • oprac. własne.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida