Jakobini, termidorianie, dyrektoriat

Tekst: Michał Kopczyński, Maciej Przybyliński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Konstytucja Republiki Francuskiej […], [w:] Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, oprac. A. Gulczyński, red. B. Lesiński, Poznań 1995.
  • Deklaracja praw konstytucji jakobińskiej, tłum. B. Kulikowski.
  • Deklaracja praw człowieka i obywatela, tłum. O. Beiersdorf.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida