Język jako narzędzie porozumiewania się człowieka – poznawcza, komunikacyjna i społeczna funkcja tekstu

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Herbert, Potęga smaku, [w:] tegoż, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze.
  • Źródło: Martin Kuckenburg, Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma, tłum. B. Nowacki, Warszawa 2006, s. 22.