Język poezji Nowej Fali na przykładzie utworu Pan tu nie stał Stanisława Barańczaka

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Hasła słownikowe opracowane częściowo na podstawie zasobów Encyklopedii PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Barańczak, Przepraszam, kto jest ostatni, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 271.
  • Źródło: Stanisław Barańczak, Co dziś rzucili, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 265.
  • Źródło: Stanisław Barańczak, Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2006, s. 497.
  • Źródło: Bożena Tokarz, Poetyka Nowej Fali, Katowice 1990, s. 58.
  • Źródło: Bożena Tokarz, Poetyka Nowej Fali, Katowice 1990, s. 110.
  • Źródło: Stanisław Barańczak, Pan tu nie stał, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2006, s. 267.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida