Językowy kunszt fraszek i pieśni

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Kochanowski, Hymn (Pieśń II 25), [w:] tegoż, Pieśni, Wrocław 2008, s. 3.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 24, [w:] tegoż, Pieśni, Wrocław 2008, s. 101–103.
  • Źródło: Julian Krzyżanowski, Mistrz słowa, [w:] Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości, oprac. M. Korolko, wybór M. Korolko, Warszawa 1980, s. 306–309.
  • Źródło: Henryk Gaertner, Artyzm językowy Jana Kochanowskiego, [w:] Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości, oprac. M. Korolko, wybór M. Korolko, Warszawa 1980, s. 288–290.
  • Źródło: Stanisław Tarnowski, Kochanowski jako poeta, [w:] Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości, oprac. M. Korolko, wybór M. Korolko, Warszawa 1980, s. 222–223.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 19, [w:] tegoż, Pieśni, Wrocław 2008, s. 96.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Na most warszewski (Fraszka II 106) , [w:] tegoż, Fraszki, Wrocław 2008, s. 110.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Na tenże (Fraszka II 107) , [w:] tegoż, Fraszki, Wrocław 2008, s. 110–111.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Na tenże (Fraszka II 108) , [w:] tegoż, Fraszki, Wrocław 2008, s. 111.
  • Źródło: Mikołaj Rej, Do tego, co czytał, [w:] tegoż, Wybór pism, Wrocław 2015, s. 362.