Karta Polaka i repatriacja

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Repatriacja. Uznanie za repatrianta, dostępny w internecie: archiwum.mswia.gov.pl [dostęp 4.03.2020 r.].
  • Źródło: Białoruś: Tygodnik porównuje Kartę Polaka do volkslisty, dostępny w internecie: newsweek.pl [dostęp 4.03.2020 r.].
  • Źródło: Marek Kozubal, Trudna repatriacja ofiar zsyłek, dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 4.03.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl.
  • Źródło: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl.