Kobieta i mężczyzna jako bohaterowie literaccy. Dialog z tradycją

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Anna Pigoń

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Małgorzata Anna Packalén Parkman, Femmes fatales polskiej wsi: seksualizm a konwencje społeczno-literackie w powieściach Orzeszkowej, Reymonta i Dąbrowskiej,, „Journal of Slavic Languages and Literatures” 2010, nr 50, s. 87–88.
 • Źródło: Lidia Kamińska, „Urojone oczy w modre nic rozwarła”. O kreacjach kobiet jako nicości istniejącej w poezji Bolesława Leśmiana, „"Wielogłos"” 2019, nr 4 (42), s. 43–44.
 • Źródło: Bolesław Leśmian, Pan Błyszczyński.
 • Źródło: Leopold Staff, Rzeczywistość.
 • Źródło: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Miłość.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Siłaczka.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Lubię, kiedy kobieta..., [w:] tegoż, Poezje, 1894.
 • Źródło: Adam Mickiewicz, Do Laury, [w:] tegoż, Sonety odeskie.
 • Źródło: Urszula Tatur, Typy kobiet w literaturze polskiej a ich stereotypy zawarte w warstwie językowej (na podstawie wybranych dzieł), „Białostockie Archiwum Językowe” 2008, nr 8, s. 205–206.
 • Źródło: Małgorzata Anna Packalén Parkman, Femmes fatales polskiej wsi: seksualizm a konwencje społeczno-literackie w powieściach Orzeszkowej, Reymonta i Dąbrowskiej, „Journal of Slavic Languages and Literatures” 2010, nr 50, s. 87–88.
 • Źródło: Kamila Budrowska, Kobieta i stereotypy (fragmenty), [w:] (Kobieta i stereotypy. Obraz kobiety w prozie polskiej po roku 1989 .
 • Źródło: Olga Tokarczuk, Listy, [w:] Dom dzienny, dom nocny .