Koniec „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. Powstanie wielkopolskie 1918–1919

Autor: Magdalena Gibiec

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Fragment przemówienia Ignacego Paderewskiego, 26 grudnia 1918.
  • Wspomnienia z powstania wielkopolskiego, oprac. J. Karwat, Poznań 2007.
  • Dowbor-Muśnicki Józef, Moje wspomnienia, Poznań 2013.
  • Wspomnienia z powstania wielkopolskiego, oprac. J. Karwat, Poznań 2007.
  • Dziennik Poznański, w: Wspomnienia z powstania wielkopolskiego, wybór i oprac. J. Karwat, Poznań 2007.
  • oprac. Wielkopolska biblioteka dostępne online na wbc.poznan.pl, Poznań.
  • , [w:] kwartalnik „Polska Zbrojna. Historia” numer okazyjny, 27 grudnia 2018, red. Anna Putkiewicz.
  • “Kurier Poznański”, 28 grudnia 1918, nr 297.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida