Konsekwencje umowy społecznej

Bibliografia:

  • Źródło: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html.
  • Źródło: John Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992, s. 165.
  • Źródło: John Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992, s. 252.
  • Źródło: John Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992, s. 230–231.
  • Źródło: John Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992, s. 254.