Konstantynopol. Nowy Rzym

Autor: Bartosz Krzymiński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Eneasz, Internetowa Encyklopedia PWN.
  • Źródło: Dokumenty soborów powszechnych, [w:] Konstantynopol. Nowy Rzym, Warszawa 2011, s. 40.
  • Źródło: Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, tłum. S.J. Kazikowski, ks. I, 16.
  • Źródło: Zosimos, Nowa historia, ks. II, XXX.
  • Źródło: Herodian, Historia Cesarstwa Rzymskiego, tłum. L. Piotrowicz.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida