Kora mózgowa jako nadrzędny integrator i analizator bodźców nerwowych

Tekst: Monika Zaleska-Szczygieł

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.