Kryzys partii politycznych i „polityka bez ideologii”

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Paweł Kusiak, Postpolityka. W poszukiwaniu istoty zjawiska, „Colloquium” III/2011, s. 160.
  • Źródło: Tadeusz Bodio, Polityka jako sztuka bycia wybranym, „Magazyn Sztuki” 2004, nr 29.
  • Źródło: Anna Polańska, Zmierzch klasycznego podziału partii politycznych na świecie, „Artykuły Naukowe ASO” nr 9 (1)/2017, s. 212.
  • Źródło: „FT”: partie mainstreamowe w Europie przeżywają kryzys, 4.06.2019 r., dostępny w internecie: wgospodarce.pl [dostęp 21.08.2020 r.].
  • Źródło: Filip Flisowski, Ideologia „zdrowego rozsądku”, 31.08.2019 r., dostępny w internecie: magazynkontakt.pl [dostęp 21.08.2020 r.].