„Kto nienawidzi, kocha się lub boi, / Temu za piekło jedna chwila stoi”. Giaur jako bohater bajroniczny

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: George Byron, Giaur, tłum. A. Mickiewicz, Kraków 2017, s. 38–40.
  • Źródło: George Byron, Giaur, tłum. A. Mickiewicz, Kraków 2017, s. 38–39.
  • Źródło: George Byron, Giaur, tłum. A. Mickiewicz, Kraków 2017, s. 35–36.
  • Źródło: Agnieszka Wnuk, Bajronizm jako jeden z języków polskiego romantyzmu. Polskie adaptacje i modyfikacje, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2010, nr 8, s. 231–232.
  • Źródło: M. Piwińska, Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 368: Indywidualizm.
  • Źródło: S. Treugutt, Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 71: Bajronizm.