Kultura polityczna a kultura obywatelska

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ryszarda Socha, Dlaczego młodzi Polacy nie interesują się polityką, 19.07.2016 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 28.04.2020 r.].
  • Źródło: Hanna Sommer, Wybrane komponenty kultury politycznej i ich wpływ na percepcję państwa, „Humanities and Social Sciences” 2015, nr 22 (1), s. 219–230.
  • Źródło: folt37, Historyczny przyczynek niskiej kultury politycznej w Polsce, 14.01.2017 r., dostępny w internecie: salon24.pl [dostęp 28.04.2020 r.].
  • Źródło: Władysław Witwicki, Platon: Timaios, Warszawa 1960, s. 422.
  • Źródło: Krzysztof Przybyszewski, Kultura polityczna w kontekście procesu legitymizującego władzę polityczną, „Władza Sądzenia” 2014, nr 4, s. 50.
  • Źródło: Mikołaj Cześnik, Agnieszka Kwiatkowska, Radosław Markowski, Między nami ignorantami, „Polityka” 2016, nr 18, s. 24.