Kultura w ujęciu opisowym i normatywnym

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Ossowski, [w:] Krzysztof Polak, Kultura szkoły: od relacji społecznych do języka uczniowskiego, Kraków 2017, s. 15.
  • Źródło: Społeczeństwo i polityka, red. Wojciech Jakubowski, Konstanty A. Wojtaszczyk, Warszawa 2007, s. 55.
  • Źródło: Małgorzata Gruchoła, Kultura w ujęciu socjologicznym, [w:] Roczniki Kulturoznawcze, t. 1, Warszawa 2010, s. 96.
  • Źródło: Tomasz Kozłowski, Rzeczy w kulturze konsumpcji. Między uczłowieczaniem przedmiotu a uprzedmiotowieniem człowieka, „Tematy z Szewskiej. Kwartalnik interdyscyplinarny” 2017, nr 1 (18), s. 199.
  • Źródło: Krzysztof Kaczanowski, Kim jest człowiek? Rozważania antropologa-biologa. Wykład inauguracyjny, „Alma Mater” 2007, nr 98, s. 17.
  • Źródło: Jerzy Kmita, Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Poznań 2007, s. 57.
  • Źródło: Historia antykultury, dostępny w internecie: historiasztuki.com.pl [dostęp 28.07.2020 r.].