Literatura polskiego renesansu

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: O szkole
  I. Zalecanie a wychwalanie szkoły i rozmaite jej pożytki
  , Andrzej Frycz Modrzewski, „O poprawie Rzeczypospolitej” , tłum. Cyprian Bazylik, źródło: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/o-poprawie-rzeczypospolitej.html.
 • Źródło: Materiały źródłowe do historii i kultury. Odrodzenie, oprac. M. Demska-Trębaczowa, Warszawa 1981, s. 176–177.
 • Źródło: O wolności politycznej, czyli obywatelskiej, [w:] Andrzej Wolan, 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XVI wieku, oprac. L. Szczucki, Warszawa 1978, s. 350–352.
 • Źródło: Jakub Przyłuski, Prawa, czyli statuty i przywileje Królestwa Polskiego, [w:] 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XVI wieku, oprac. L. Szczucki, Warszawa 1978, s. 207.
 • Źródło: Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Odrodzenie, t. 14, oprac. L. Szczucki, J. Tazbir, Warszawa 1960, s. 24–25.
 • Źródło: Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, [w:] Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, t. 2, oprac. K. Matwijowski, S. Ochmann, Wrocław 1981, s. 208–209.
 • Źródło: Materiały źródłowe do historii i kultury. Odrodzenie, oprac. M. Demska-Trębaczowa, Warszawa 1981, s. 176–177.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida