Los człowieka w pieśniach Horacego

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Horacy, Aequam memento rebus in arduis, [w:] tegoż, Wybór pieśni, oprac. J. Krókowski, tłum. A. Asnyk, Wrocław 1971, s. 62–63.
  • Źródło: Horacy, Eheu fugaces, Postume, Postume, [w:] tegoż, Wybór pieśni, oprac. J. Krókowski, tłum. J. Birkenmajer, Wrocław 1971, s. 76–78.
  • Źródło: Horacy, Do Leukonoe, [w:] Dwadzieścia dwie ody, oprac. S. Stabryła, tłum. A. Ważyk, Wrocław 1991, s. 11.
  • Źródło: Horacy, Do Taliarcha, [w:] tegoż, Dwadzieścia dwie ody, oprac. S. Stabryła, tłum. A. Ważyk, Wrocław 1991, s. 7–9.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida