Mała konstytucja z 1992 roku

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Roman Graczyk, Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989–1997, 2001 r., dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Źródło: Ryszard Chruściak, Spór o konstytucyjne kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dostępny w internecie: biblioteka.oapuw.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Źródło: Ryszard Mojak, Geneza, prawnoustrojowe zasady i prawne procedury tworzenia i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018 r., nr XL, dostępny w internecie: prawo.ug.edu.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, dostępny w internecie: infor.pl [dostęp 25.05.2020 r.].