Marzec 1968 r.

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia PP 2022
Historia i teraźniejszość
Historia
Udostępnij

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Przemówienie I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki. Cytat za: Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Wybór tekstów źródłowych, t. 6, cz. 1..., oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2004, s. 278.
  • Cytat za: Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Wybór tekstów źródłowych, t. 5..., oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2004, s. 379–389.
  • Źródło: Przemówienie I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki. Cytat za: Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Wybór tekstów źródłowych, t. 6, 1956–1989, cz. 1, oprac. A. Koseski, J.R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2004, s. 291.