Matka Boża w sztuce

Tekst: Izabela Magdziarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Aneta Wadowska, Szekspirowski błazen po polsku.
  • Źródło: Anna Kołos, Inna maskarada. Kobiety w męskim przebraniu a nienormatywność płciowa.
  • Źródło: Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet III
    Do Naświętszej Panny
    .
  • Źródło: Wespazjan Kochowski, Najświętsza Panna Maryja jest róża i lilija , [w:] [Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, oprac. Roman Mazurkiewicz, wybór Roman Mazurkiewicz, Warszawa 2008, s. 408.
  • Źródło: Wespazjan Kochowski, Ogród zamkniony Najświętsza Maryja Panna, [w:] Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, oprac. Roman Mazurkiewicz, wybór Roman Mazurkiewicz, Warszawa 2008, s. 409.