Melodyczność i muzyczność poezji młodopolskiej

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Górski Konrad, Muzyka w opisie literackim, [w:] tegoż, Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002.
  • Kasprowicz Jan, Święty Boże, Święty Mocny, [w:] tegoż, Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia, oprac. J. Bajda, wybór J. Bajda, Wrocław 2007.
  • Podraza-Kwiatkowska Maria, Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, [w:] tegoż, O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji, red. A. Hejmej, Kraków 2002.
  • Leśmian Bolesław, Mak [z cyklu „Ballady”], [w:] tegoż, Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia, oprac. J. Bajda, wybór J. Bajda, Wrocław 2002.
  • Miciński Tadeusz, Orland szalony (fragmenty), [w:] .
  • Miciński Tadeusz, Stryga, [w:] .