Melodyczność i muzyczność poezji młodopolskiej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Konrad Górski, Muzyka w opisie literackim, [w:] tegoż, Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002, s. 262.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Święty Boże, Święty Mocny, [w:] tegoż, Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia, oprac. J. Bajda, wybór J. Bajda, Wrocław 2007, s. 214–215.
  • Źródło: Maria Podraza-Kwiatkowska, Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, [w:] tegoż, O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji, red. A. Hejmej, Kraków 2002, s. 51.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, Mak [z cyklu „Ballady”], [w:] tegoż, Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia, oprac. J. Bajda, wybór J. Bajda, Wrocław 2002, s. 470–471.
  • Źródło: Tadeusz Miciński, Orland szalony (fragmenty), [w:] .
  • Źródło: Tadeusz Miciński, Stryga, [w:] .