Miasta i ich mieszkańcy w powieściach XIX wieku – Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka i Lalka Bolesława Prusa

Tekst: Marzena Siegieńczuk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Balzac Honoriusz, Ojciec Goriot, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1966.
  • Prus Bolesław, Lalka, t. 1, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1991.
  • Prus Bolesław, Lalka, t. 2, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1991.
  • Balzac Honoriusz, Ojciec Goriot, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1966.
  • Bachórz Józef, Wstęp, [w:] Prus Bolesław, Lalka, Wrocław 1991.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida