Między cesarstwem a papiestwem. Spór o inwestyturę w średniowiecznej Europie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia PP 2022
Udostępnij

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: Richard William Southern, Kształtowanie średniowiecza, tłum. H. Pręczkowska, Warszawa 1970.
 • Cytat za: Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, PWN, Warszawa 1997, s. 118.
 • Źródło: A. L. Sowa, Wielka historia Polski. Tom 10. Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945-2001), Kraków 2001, s. 29.
 • Źródło: Polska 1944-1955. Tom I – 1944-1955, Warszawa 1966, s. 37.
 • Źródło: Polska 1944-1955. Tom I – 1944-1955, Warszawa 1966, s. 93.
 • Źródło: Polska 1944-1955. Tom I – 1944-1955, Warszawa 1966, s. 172.
 • Źródło: Polska 1944-1955. Tom I – 1944-1955, Warszawa 1966, s. 87.
 • Źródło: Polska 1944-1955. Tom I – 1944-1955, Warszawa 1966, s. 89.
 • Źródło: Instrukcja Ministerstwa Przemysłu w sprawie uruchamiania zakładów przemysłowych na Ziemiach Odzyskanych, wrzesień 1945, [w:] . Cytat za: Polska w latach 1945-1956. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, wybór i opracowanie Zenobiusz Kozik, współpraca E. Grzędziński, Warszawa 1987, str. 240-242.
 • Źródło: Wyzwolenie Polski i budowa Państwa Ludowego 1944–1945. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, t. 61, oprac. W. Góra, R. Halaba, N. Kołomiejczyk, 1959, s. 45.
 • Źródło: Antoni Czubiński, Dzieje najnowsze Polski. Polska Ludowa 1944–1989, Poznań 1992, s. 65.
 • Źródło: Raport Dowództwa Okręgu Wojskowego nr II* dla szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni. Wł. Korczyca o sytuacji ludności ukraińskiej osiedlanej na terenie województwa gdańskiego i szczecińskiego Bydgoszcz, sierpień 1947, [w:] Eugeniusz Misiło, Akcja „Wisła”.
 • Źródło: Tzw. mały traktat wersalski, [w:] Stanisław Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego. Tom pierwszy: 1917–1926, Poznań 1989, s. 126.
 • Źródło: Uchwała konferencji poczdamskiej w sprawie wysiedlenia Niemców z Polski, Czechosłowacji i Węgier z 2 sierpnia 1945 r., [w:] W. Góra, R. Halaba, N. Kołomiejczyk, Wyzwolenie Polski i budowa Państwa Ludowego. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole nr 61, Warszawa 1959, s. 42.
 • Źródło: Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska‑Bondaruk, S.B. Lenard, PWN, Warszawa 1997, s. 129–130.
 • Cytat za: Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, PWN, Warszawa 1997, s. 128.