Miłość romantyczna i ludowość. Ballady Adama Mickiewicza

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Adam Mickiewicz, Romantyczność, [w:] Wiersze, t. 1, oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1982.
  • Źródło: Maria Żmigrodzka, "Ballady i romanse" wobec tradycji niemcewiczowskiej, „Pamiętnik Literacki” 1956, nr 47/Zeszyt specjalny, s. 123.
  • Źródło: Czesław Zgorzelski, O pierwszych balladach Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1948, nr 38, s. 72–73.
  • Źródło: Czesław Zgorzelski, O pierwszych balladach Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1948, nr 38, s. 73.
  • Źródło: Marta Piwińska, Miłość romantyczna, Kraków 1984, s. 721–724.