Misja: pokój na świecie. Powstanie i struktura ONZ

Autor: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Towpik Andrzej, ONZ na pomoc światu, tekst dostępny online: rp.pl, 21.10.2020.
  • Karta Narodów Zjednoczonych uchwalona przez konferencję założycielską ONZ w San Francisco 26 czerwca 1945 r., tekst dostępny online: ptpa.org.pl.
  • Fragmenty z biogramu Herodota, [w:] hasło: Herodot, w: Encyklopedia PWN.
  • Fragment opracowania historycznego, [w:] K. Nawotka, Grecja w oczach Persów, w: Maraton. 2500 lat od wielkiej bitwy. Grecja i Grecy epoki klasycznej, czyli korzenie Europy, „Pomocnik Historyczny Polityki”, t. 10, 2010.
  • Ksenofanes, [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, tłum. W. Appel, Wrocłw 1987.
  • Hasło Herodot w Encyklopedii PWN
  • Herodot , księga 5, rozdział 97
  • Nawrotka - Grecja w Oczach Persów
  • Liryka starożytnej Grecji, Wrocław 1987, s. 316-325.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida