Młodopolska kontemplacja cielesności

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Podraza-Kwiatkowska, Śmierć jako kobieta, [w:] Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Ekstaza, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1968, s. 55–56.
  • Źródło: Anna Świrszczyńska, Genialne ciało jogi, [w:] Anna Świrszczyńska, Jestem baba, Kraków 1975.
  • Źródło: Virgini intactae, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Erotyki, wybór M. Koperska, Warszawa 2000, s. 26.