Strona główna Młodsza Europa między Rzymem a Konstantynopolem. Powstanie pierwszych państw słowiańskich.
Powrót

Młodsza Europa między Rzymem a Konstantynopolem. Powstanie pierwszych państw słowiańskich.

Autor: Wacław Suski

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Wielka historia świata. Kształtowanie średniowiecza, red. M. Salamon, Kraków 2005, s. 281.
  • Źródło: Materiały źródłowe do historii Polski epoki feudalnej, t. I, G. Labuda Słowiańszczyzna pierwotna, Warszawa 1954, str. 248.