Modele ustrojowe państw europejskich

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: William Blackstone, Komentarze do praw Anglii (Commentaries on the Laws of England), 1794, [w:] Systemy polityczne, red. Marek Bankowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Kraków 2019.
  • Źródło: Marek Bankowicz, Prezydentury, Kraków 2013, s. 103.
  • Źródło: Alexandra Jarecka, Prezydent Niemiec – urząd z ograniczoną władzą, 18.03.2012 r., dostępny w internecie: dw.com [dostęp 18.05.2020 r.].
  • Źródło: Olga Majkowska, Pozycja parlamentu brytyjskiego w świetle działania systemu dwupartyjnego, 2008 r., dostępny w internecie: sbc.org.pl [dostęp 18.05.2020 r.].
  • Źródło: Grzegorz Górski, Historia ustrojów państw, Kraków 2001, s. 344.
  • Źródło: Stanisław Bożyk, Model ustrojowy V Republiki Francuskiej, a system rządów w Federacji Rosyjskiej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, t. 22, s. 32–33.
  • Źródło: Systemy polityczne, t. 2, red. Marek Bankowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Kraków 2019, s. 186.
  • Źródło: Systemy polityczne, t. 2, red. Marek Bankowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Kraków 2019, s. 178.
  • Źródło: Systemy polityczne, t. 2, red. Marek Bankowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Kraków 2019, s. 161.