Na niechcianej ziemi. Polacy na Syberii

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia 2022
Udostępnij

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: Tadeusz Cegielski, Łukasz Kądziela, Rozbiory Polski. 1772-1793-1795, Warszawa 1990.
 • Cytat za: K. Z. Szymańska, Katorżnicza twórczość Szymona Tokarzewskiego [w:] „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury” 2006, nr 10 (dostępne na stronie internetowej Muzeum Historii Polski, bazhum.muzhp.pl), s. 137.
 • Źródło: Agaton Giller, Groby polskie w Irkucku, Kraków 1864. Cytat za: polona.pl.
 • Cytat za: Daniel Beer, Dom umarłych, Syberyjska katorga w czasach carów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, s. 227.
 • Źródło: Mieczysław Wieliczko, Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503–1918, Lublin 1998, s. 183.
 • Cytat za: artykuł Powstańcy styczniowi, zesłańcy – badacze Syberii, 2016, dzieje.pl.
 • Cytat za: artykuł Wincenty Migurski, wikipedia.org.
 • Źródło: Mariusz Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, oprac. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
 • Źródło: Johann Joseph Kausch, Wizerunek narodu polskiego. Opis podróży ze Śląska do Krakowa w Małopolsce, [w:] Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. 2, red. Wacław Zawadzki, Warszawa 1963, s. 307.
 • Źródło: Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, Paryż 1848, s. 113.
 • Źródło: Kajetan Koźmian, Pamiętniki, red. Artur Kopacz, Juliusz Willaume, Wrocław 1972, s. 101.
 • Źródło: Fragment zakończenia artykułu Piotra Ugniewskiego, Stanisław Kostka Potocki a sprawa Dogrumowej na kartach „Gazety Lejdejskiej”, dostępny w internecie: Pasaż Wiedzy, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
 • Źródło: Adam Moszczeński, Pamiętnik do historyi polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego, Poznań 1867, s. 119–120.
 • Źródło: Wirydianna Fiszerowa, Dzieje moje własne i osób postronnych: wiązanka spraw poważnych, ciekawych i błahych, red. Edward Raczyński, Londyn 1975, s. 133–134.
 • Źródło: Zbiór praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez J.W. Andrzeja Zamoyskiego, ex-kanclerza koronnego, kawalera Orderu Orła Białego ułożony i na sejm roku 1778 podany, Warszawa 1778, s. 46–92.
 • Źródło: Mariusz Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004, s. 679.
 • Źródło: Na podstawie streszczenia artykułu Adama Danilczyka, Afera Dogrumowej a konsolidacja opozycji antykrólewskiej w latach 1785–1786, oprac. „Kwartalnik Historyczny”, R. CXI, s. 47–81.