Na niechcianej ziemi. Polacy na Syberii

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Cytat za: K. Z. Szymańska, Katorżnicza twórczość Szymona Tokarzewskiego [w:] „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury” 2006, nr 10 (dostępne na stronie internetowej Muzeum Historii Polski, bazhum.muzhp.pl), s. 137.
 • Mariusz Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, oprac. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
 • Johann Joseph Kausch, Wizerunek narodu polskiego. Opis podróży ze Śląska do Krakowa w Małopolsce, [w:] Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. 2, red. Wacław Zawadzki, Warszawa 1963.
 • Wieliczko Mieczysław, Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503–1918, Lublin 1998.
 • Cytat za: artykuł Powstańcy styczniowi, zesłańcy – badacze Syberii, 2016, dzieje.pl.
 • Cytat za: artykuł Wincenty Migurski, wikipedia.org.
 • Giller Agaton, Groby polskie w Irkucku, Kraków 1864. Cytat za: polona.pl.
 • Cytat za: Daniel Beer, Dom umarłych, Syberyjska katorga w czasach carów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, s. 227.
 • Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, Paryż 1848.
 • Kajetan Koźmian, Pamiętniki, red. Artur Kopacz, Juliusz Willaume, Wrocław 1972.
 • Fragment zakończenia artykułu Piotra Ugniewskiego, Stanisław Kostka Potocki a sprawa Dogrumowej na kartach „Gazety Lejdejskiej”, dostępny w internecie: Pasaż Wiedzy, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
 • Adam Moszczeński, Pamiętnik do historyi polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego, Poznań 1867.
 • Wirydianna Fiszerowa, Dzieje moje własne i osób postronnych: wiązanka spraw poważnych, ciekawych i błahych, red. Edward Raczyński, Londyn 1975.
 • Zbiór praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez J.W. Andrzeja Zamoyskiego, ex-kanclerza koronnego, kawalera Orderu Orła Białego ułożony i na sejm roku 1778 podany, Warszawa 1778.
 • Markiewicz Mariusz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2004.
 • Na podstawie streszczenia artykułu Adama Danilczyka, Afera Dogrumowej a konsolidacja opozycji antykrólewskiej w latach 1785–1786, oprac. „Kwartalnik Historyczny”, R. CXI.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida