Nabywanie i zrzekanie się obywatelstwa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: UNHCR, Sytuacja osób bezpaństwowych w Polsce, dostępny w internecie: unhcr.org [dostęp 7.05.2020 r.].
  • Źródło: Jacek Jagielski, Obywatelstwo polskie. Komentarz do ustawy, Warszawa 2016, s. 18.
  • Źródło: Benedetto Bravo, Ewa Wipszycka, Marek Więckowski, Aleksander Wolicki, Historia starożytnych Greków. Okres klasyczny, t. 2, Warszawa 2009, s. 439–639.
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 28.02.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 7.05.2020 r.].