Nadczłowiek a resentyment

Tekst: Marcin Pełka 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Fryderyk Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, Kraków 2006, s. 63.
  • Źródło: Max Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa 1977, s. 35.
  • Źródło: Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, Warszawa 2005, s. 9–11.