Nadzieje i rozczarowania. Społeczne skutki rewolucji przemysłowej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia PP 2022
Historia
Udostępnij

Tekst: Tytus Izdebski

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

 • Źródło: Dyskusja w parlamencie angielskim nad wnioskiem o poprawie warunków zatrudnienia robotników z 1844 r., [w:] Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 137.
 • Źródło: Niedziela w Czarnocinie, [w:] Folklor robotniczej Łodzi, red. J.P. Dekowski, B. Kopczyńska-Jaworska, J. Kucharska, tekst dostępny w internecie: baedekerlodz.blogspot.com.
 • Źródło: Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1865–1914, t. 38, oprac. W. Michowicz, Warszawa 1959, s. 14.
 • Źródło: List Neda Ludda1 do fabrykanta w Huddersfield z 1812 r., [w:] Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 143.
 • Źródło: Wystąpienia luddystów z 1812 r., [w:] Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 142.
 • Źródło: Charles Fourier o zasadach pracy w falandze, przedstawionych w 1822 r., [w:] Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998 1998, s. 148.
 • Źródło: R. Brandon, Singer i maszyna do szycia. Miłość, marzenia, kapitalizm, Warszawa 2006, s. 135–136.
 • Źródło: Eugène Buret o warunkach życia dzieci w Manchesterze w pierwszej połowie XIX w., [w:] Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 133.
 • Źródło: Eugène Buret o zatrudnianiu nieletnich i dzieci w przemyśle angielskim, [w:] Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 133.
 • Źródło: Władysław Broniewski, Tułacza Armia [fragment].
 • Źródło: gen. Stanisław Maczek, Odezwa do walczących w powstaniu warszawskim, 1 września 1944, [w:] Andrzej Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944, Warszawa 1994, s. 233–234.
 • Źródło: Z. Adrjański, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa 1994, s. 305–306.
 • Źródło: Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a ZSRR z 30 lipca 1941 (układ Sikorski-Majski) [fragment].
 • Źródło: Czesław Brzoza, Wielka Historia Polski. Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918–1945), t. 9, Kraków 2003, s. 281.