Najważniejsze kodeksy prawa w Polsce

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Maciej Suchorabski, Co grozi w Polsce za znieważanie symboli narodowych?, 17.07.2014 r., dostępny w internecie: prawo.gazetaprawna.pl [dostęp 12.11.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037), dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 roku nr 9, poz. 59 z późn. zm.), dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].
  • Źródło: oprac. własne.
  • Źródło: (…), dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141), dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].