Nawiązania filozofii Nietzschego do myśli filozofów starożytnych

Tekst: Marcin Pełka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Nietzsche Friedrich, Pisma pozostałe, tłum. B. Baran, Kraków 1993.
  • Nietzsche Friedrich, Homer i filologia klasyczna, [w:] Nietzsche Friedrich, Pisma pozostałe, t. 1, tłum. B. Baran, Kraków 1993.