Niekonwencjonalne formy przystosowania się do zmiany systemowej na podstawie literatury

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: CBOS, Czy warto było zmieniać ustrój? Ocena przemian po 1989 roku, „Komunikat z badań”, nr 76/2019, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 2.04.2021 r.].
  • Źródło: Andrzej Szahaj, Nostalgia za jednością, dostępny w internecie: repozytorium.umk.pl [dostęp 2.04.2021 r.].
  • Źródło: Mirosława Marody, Od społeczeństwa drugiego obiegu do społeczeństwa obywatelskiego, „Studia Socjologiczne” 2011 r., nr 1 (200), dostępny w internecie: journals.pan.pl [dostęp 2.04.2021 r.].
  • Źródło: Tomasz Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Gdańsk 2009, s. 16.