Strona główna Niepokoje ludzi renesansu przedstawione w Pieśniach i Fraszkach Jana Kochanowskiego
Powrót

Niepokoje ludzi renesansu przedstawione w PieśniachFraszkach Jana Kochanowskiego

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Bogdan Suchodolski, Renesansowe niepokoje: szaleństwo człowieka czy szaleństwo świata?, [w:] Jan Kochanowski i kultura odrodzenia, red. M. Żurowski, Z. Libera, Warszawa 1985, s. 8–15.
 • Źródło: Jan Kochanowski, O żywocie ludzkim, [w:] tegoż, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1981, s. 4–5.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń I 5, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. K. Wilczewska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1991, s. 117.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń I 1 (Intactis opulentior), [w:] tegoż, Pieśni, oprac. K. Wilczewska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1991, s. 106–109.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń I 13, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. K. Wilczewska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1991, s. 134.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń I 14, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. K. Wilczewska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1991, s. 134–137.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń I 16, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. K. Wilczewska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1991, s. 138–141.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 3, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. K. Wilczewska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1991, s. 174.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 5, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. K. Wilczewska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1991, s. 178.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 8, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. K. Wilczewska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1991, s. 186.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 17, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. K. Wilczewska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1991, s. 201–202.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Epitafium Kosowi, [w:] tegoż, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1981, s. 16–17.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Z Anakreonta, [w:] tegoż, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1981, s. 20–21.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Epitafium dziecięciu, [w:] tegoż, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1981, s. 38–39.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Na starość, [w:] tegoż, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1981, s. 39.
 • Źródło: Jan Kochanowski, O miłości, [w:] tegoż, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1981, s. 45.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Do wojewody, [w:] tegoż, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1981, s. 100–101.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Na zachowanie, [w:] tegoż, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1981, s. 72–73.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń IV (Fragmenta albo pozostałe pisma), [w:] tegoż, Patrząc na rozmaite świata tego sprawy. Antologia polskiej poezji renesansowej, oprac. J. Sokołowska, Warszawa 1984, s. 117–118.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń I 22, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. K. Wilczewska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1991, s. 154–157.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń I 24, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. K. Wilczewska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1991, s. 158–161.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Do Jana, [w:] tegoż, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1981, s. 123.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń I 8, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. K. Wilczewska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1991, s. 122.