Niszczenie siedlisk jako przyczyna spadku bioróżnorodności