Nomadzi sportretowani przez Stefana Żeromskiego – idea domu i bezdomności w Ludziach bezdomnych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Kraków 2004, s. 170–171.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Kraków 2004, s. 168–170.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Kraków 2004, s. 91.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Kraków 2004, s. 128.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Kraków 2004, s. 199.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Kraków 2004, s. 183–184.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Kraków 2004, s. 56–58.
 • Źródło: Antoni Lange, Bezdomni ludzie. Nowa powieść Stefana Żeromskiego, „Gazeta Polska” 1899, nr 297.
 • Źródło: Agnieszka Mocyk, Posłowie, [w:] Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Kraków 2004, s. 243–244.
 • Źródło: Henryk Markiewicz, Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego, Warszawa 1978, s. 7.
 • Źródło: Piotr Chmielowski, Ludzie bezdomni, [w:] tegoż, Pisma krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1961, s. 291.
 • Źródło: Artur Hutnikiewicz, Stefan Żeromski, [w:] Młoda Polska, Warszawa 2004, s. 277.